METODY A TECHNIKY FYZIOTERAPIE PROTI BOLESTEM KLOUBŮ

Bolesti kloubů a páteře jsou v dnešní dobře nejčastěji se vyskytující problémy pohybového aparátu. Tyto bolesti jsou velmi nepříjemné a dokáží značně ovlivnit kvalitu každodenního života. Naštěstí umíme proti bolestem účinně bojovat více způsoby. Pomoci mohou například různé metody a techniky fyzioterapie.

BOLESTI KLOUBŮ A PÁTEŘE

Bolest je subjektivní pocit, který má pro organismus varovný význam, poukazuje na nebezpečí a narušení jeho integrity a pomáhá nám lépe určit místo postižení. Bolesti kloubů a páteře se rozdělují na degenerativní a traumatické, jinak řečeno bolesti z opotřebování a bolesti jako následek zranění.  Nejčastější bolesti páteře se vyskytují hlavně v její bederní a krční oblasti, kde je páteř nejvíce přetěžovaná. Degenerativní změny kloubů z opotřebování (artrózy) jsou nejčastěji přítomné v bederních, kolenních a ramenních kloubech, ale najdeme je i v malých kloubech prstů na rukách nebo nohách.

PŘÍČINY A ŘEŠENÍ

Tak jako všechny problémy, ani bolesti se neobjeví bez příčiny. Těch je samozřejmě mnoho. Mezi nejčastější příčiny určitě patří: sedavé zaměstnání, nedostatek pohybové aktivity, nadváha, zlé pohybové návyky a nesprávné držení těla.

Řešení problémů kloubů nebo páteře spočívá hlavně v důkladné diagnostice postižení, na kterou se využívají různé manuální testy, případně zobrazovací metody (RTG, CT, MRI, …) a následně dobře přizpůsobené terapii. Ta zahrnuje široké spektrum dostupných metod a prostředků. Nejhorší stavy obvykle končí operací, ale lehčí stádia se řeší odlišným způsobem. Jde hlavně o:

  • individuální nebo skupinová cvičení pod vedením fyzioterapeuta,
  • manuální terapii, která zahrnuje různé fyzioterapeutické metody a postupy,
  • fyzikální terapii, která využívá příznivé účinky různých forem energie na lidský organismus. Nejčastěji se při bolestech kloubů a páteře využívají různé formy elektrických proudů (elektroterapie), magnetického pole (magnetoterapie), léčba teplem nebo chladem (termoterapie), polarizovaným světlem (fototerapie), nebo cvičení ve vodním prostředí bazénu (hydrokinezioterapie), při kterém dochází k velkému uvolnění tlaku v postižených kloubech. Velmi účinné a využívané je i vícero druhů masáží, které patří pod tzv. mechanoterapii.

FYZIOTERAPEUTICKÉ METODY VYUŽÍVANÉ PŘI BOLESTECH KLOUBŮ A PÁTEŘE

V rámci fyzioterapie existuje hodně různých metodik, které se dají při bolestech kloubů a páteře využít, ať už v ucelené terapii, nebo jen v rámci prevence. Uvedeme si pár z těch, s kterými se můžete setkat na rehabilitaci v nemocnici nebo v soukromých ambulancích.

ŠKOLA ZAD

Škola zad je soubor cviků a preventivních opatření, které se využívají v případě chronických bolestí páteře. Nemá pouze terapeutické využití, obrovské zastoupení má i v prevenci bolestí. Tento terapeutický koncept představuje efektivní způsob, jak předcházet problémům s páteří, zahrnuje poučení pacienta, práci s tělem a praktické využití ergonomických zásad v běžném životě. Škola zad je určená pro lidi mladších i starších věkových kategorií a hlavně pro ty, kteří si chtějí osvojit správné pohybové návyky a předejít těžkostem s pohybovým aparátem.

Obr.: Správná versus nesprávná pozice při sezení, zdroj obr.: K-physio.eu
Obr.: Správná versus nesprávná pozice při sezení, zdroj obr.: K-physio.eu

SM systém

SM systém (Spiral Stabilization) je sestava jednoduchých cviků, které cíleně působí na páteř, svalstvo rukou, nohou, krční páteře a klouby lidského těla. Tento terapeutický koncept je založený na aktivním pohybu se speciálním elastickým lanem, kde dochází k zapojování šikmých břišních svalů a natahování páteře směrem nahoru. Tím se obnovuje zádový korzet, uvolňují se klouby a dochází k odlehčení tlaku v přetěžovaných segmentech páteře. Pomocí této metody se dokážou příznivě ovlivňovat poruchy meziobratlových plotének, skoliózy, komplikace po operacích páteře nebo celkově zpevnit tělo. Svůj význam má i v prevenci, protože díky rovnoměrnému rozložení pohybu předchází zvýšenému opotřebování kloubů. SM systém je vhodný pro všechny věkové kategorie pacientů, kteří mají problémy s páteří.

Obr.: Pohyb s elastickým lanem, zdroj obr.: smsystem.sk
Obr.: Pohyb s elastickým lanem, zdroj obr.: smsystem.sk

DYNAMICKÁ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE (DNS)

Dynamická neuromuskulární stabilizace je diagnosticko-terapeutický koncept, který je založený na dětské kineziologii (vývoji dítěte) a dozrávání jeho pohybových a motorických vzorů. Pohybový vzor je zapojení určitého počtu svalů za sebou k vykonání cíleného pohybu, který je vrozený a pro tělo energeticky nejvýhodnější. V metodice DNS se s těmi vzory, které jsou vrozené u dětí, konkrétně pracuje a doslova se jich pacient, resp. klient, učí nanovo používat. Jde o pozice charakteristické pro vývoj dítěte v různých obdobích, jako například v 3. nebo v 6. měsíci.  Samotné cvičení DNS je zaměřené na posilnění svalů v jejich stabilizační (posturální) funkci v jednotlivých vývojových pozicích a jejich modifikacích. Využívá se na diagnostiku pohybu, sportovní techniky, správné aktivity svalů, ovlivňování zlých pohybových návyků a jejich následné přebudování na ekonomický a zdravý pohyb.

Využití je opravdu pestré, ať už při reedukaci sportovců, degenerativních onemocněních pohybového aparátu, skoliózách nebo vyklenutích meziobratlových plotének. Jelikož se jednotlivé cvičební pozice dají přizpůsobit dané situaci a pacientovi, je DNS vhodná pro všechny věkové kategorie, jak pro běžné lidi, tak i pro sportovce. Při důsledném cvičení a správném vedení terapeutem je metodika velmi účinným nástrojem pro odstranění bolesti a pohybových problémů, protože mnoho pohybových vzorů DNS se dá přenést i do běžného života.

Obr.: Napodobování dětských pozic, zdroj obr.: funkcnifitness.cz
Obr.: Napodobování dětských pozic, zdroj obr.: funkcnifitness.cz

McKENZIE

Jde o diagnosticko-terapeutický koncept, který je založený na aktivním zapojení a vzdělávání pacienta v průběhu terapie. Fyzioterapeuti ho využívají hlavně u pacientů s problémy v oblasti páteře, krku a končetin. Za klíčové se považuje úvodní vyšetření (diagnostika), která je bezpečným a spolehlivým způsobem na stanovení přesné diagnózy a až následné vypracování léčebného plánu. Výhodou je, že drahé zobrazovací metody, jako například magnetická rezonance, často nejsou potřebné, protože terapeuti jsou schopní pomocí testů určit, jestli bude metoda pro konkrétního pacienta efektivní. Metoda je vybudovaná na spolehlivých základech a principech a je velmi účinná u pacientů s chronickými bolestmi páteře a poškozením meziobratlových plotének.

Obr.: Cvičení podle metody McKenzie, zdroj obr.: fizjoplaner.pl
Obr.: Cvičení podle metody McKenzie, zdroj obr.: fizjoplaner.pl

Závěr

Dnešní doba s sebou přináší velmi rychlý způsob života, jsme zaneprázdnění prací, rodinou a povinnostmi, přičemž máme ve zvyku zdravotní problémy ignorovat. To je bohužel velká chyba, protože zmíněné bolesti je potřeba řešit co nejrychleji, nejlépe hned jak je začneme pociťovat, a tento problém zbytečně neodkládat. V zájmu zdraví je určitě dobrou volbou konzultace s odborníkem, ať už lékařem nebo fyzioterapeutem, aby se určily příčiny bolesti a následně se stanovil postup na jejich odstranění. Metod a technik fyzioterapie je mnoho. Pokud si najdete čas na návštěvu odborníka, možná i vám jedna z nich přinese nemalý užitek.


Líbil se Vám tento článek? Podělte se o něj!

Print Friendly, PDF & Email

Mohlo by Vás také zajímat