Metody a techniky fyzioterapie proti bolestem kloubů – II. část

Jak jsme již v první části článku uvedli, čím dál tím více lidí si stěžuje na bolestivé stavy pohybového aparátu a páteře. Ty jsou zapříčiněny v první řadě sedavým způsobem života, nedostatkem pohybu, věkem, úrazovým poraněním nebo nesprávným a dlouhodobým zatěžováním těchto oblastí. Ať už je příčina bolestí kloubů a páteře jakákoliv, problém je potřeba řešit. V první části jsme uvedli několik typů fyzioterapeutických metodik, které se v takových případech využívají. V této části je doplníme o několik dalších, s kterými se můžete u odborníka snadno setkat.

Naše tělo je a vždy bylo nastavené na dynamický pohyb. Pokud má nedostatek fyzické aktivity, svaly ztrácejí svou přirozenou pružnost a pevnost, člověk zapomíná správně používat vlastní tělo, a to se na kloubech projeví jejich opotřebováním a bolestmi. Proto je potřeba udržovat své tělo v dobré kondici, a to i za pomoci různých cvičebních metod a technik fyzioterapie, které slouží nejen jako prevence, ale také pomáhají s odstraňováním různých problémů pohybového aparátu. Dnes si představíme opět několik technik, které pomáhají posilnit pohybový aparát a zlepšit zdravotní stav.

Pilatesova metodika

Jejím zakladatelem je Joseph Hubertus Pilates a skládá se ze 34 originálních cviků. Neobvyklá je v tom, že se při ní procvičuje současně hluboký i povrchový svalový systém a není zaměřená jen na jednotlivé svalové skupiny. Náročná je tato metoda v tom, že je účinná jen tehdy, pokud se člověk naučí pohyb pochopit, procítit a správně ho vykonat. Systém tvoří 6 základních pilířů, které zformuloval sám autor, jsou to: 1. koncentrace, 2. kontrola, 3. centrum, 4. dýchání, 5. přesnost, 6. plynulost. Dodržování těchto zásad (pilířů) je velmi důležité a je třeba být správně vedený fyzioterapeutem, aby cvičení bylo co nejefektivnější.

Hyalfit

Cvičení podle Pilatese je zdravé, velmi účinné a vhodné pro všechny věkové kategorie. Využívá se jako cílená terapie v rehabilitaci, ale velký význam má i jako prevence proti zraněním a bolestem pohybového aparátu a páteře. V současné době jsou populární hlavně skupinová cvičení pod vedením vyškoleného terapeuta, ale v rehabilitaci se často setkáme i s jejím individuálním využitím.

Pilatesova metodika

Pilatesova metodika

Complex Core

Complex Core představuje soubor cvičení, který je v současné době využívaný mnohými fyzioterapeuty, ale i osobními trenéry. Cílem tohoto konceptu je posilnění svalů středu těla, tzv. core, které se nacházejí v oblasti beder, pánve, břicha a kříže. Skládá se ze cvičení, které se rozdělují do pěti zátěžových stupňů, přičemž pacient je do daného stupně zařazený terapeutem na základě testování. Základní zátěžové stupně obsahují cvičení s vlastní váhou, přičemž se zátěž postupně zvyšuje. Ve vyšších zátěžových stupních se využívají hlavně různé cvičební pomůcky jako například gymnastické míče, nestabilní plošiny, therabandy, overbally a jiné.

Complex Core je vhodný pro všechny věkové kategorie lidí. V rehabilitaci se využívá u poúrazových a pooperačních stavů, ale má také velké využití jako prevence proti zraněním a doplňkové cvičení při trénování vrcholových sportovců.

Redcord

Redcord je jednoduchý, lehce ovladatelný závěsný aparát, s kterým se poměrně často můžete setkat v některých rehabilitačních střediskách nebo v soukromých fyzioterapeutických ambulancích. Terapie pomocí redcord aparátu je velmi účinná a jejím principem je cvičení s vlastní váhou. Cílem diagnostiky je určení tzv. slabého článku (weak link), který je jistým deficitem v pohybovém aparátu pacienta. Na základě toho terapeut sestaví soustavu cviků s adekvátní zátěží a s cílem posilnit danou oblast těla. Pomocí různých doplňků dokáže terapeut měnit zátěž během trvání celé terapie, a co nejlépe ji tak přizpůsobit pacientovi.

Redcord má široké využití v komplexním tréninku sportovců a také v rehabilitaci při léčbě bolestí pohybového aparátu, pooperačních stavů a neuromuskulárních onemocnění. Je vhodný pro všechny věkové kategorie a praktikují se individuální i skupinová cvičení.

Terapie pomocí redcord aparátu (zdroj obr.: redcord.com)

Terapie pomocí redcord aparátu (zdroj obr.: redcord.com)

Spiraldynamik

Jde o metodiku, která vznikla v 80. letech 20. století ve Švýcarsku. Tato alternativní pohybová diagnostika a terapie je založená na vědeckých, anatomických a vývojových podkladech. Zaměřuje se na trojrozměrné chápání pohybového aparátu a jejím výsledkem je ,,návod na použití vlastního těla”, který zahrnuje inovativní terapii při bolestech spolu s tréninkem každodenních činností. Pomocí různých diagnostických kritérií dokáže fyzioterapeut zhodnotit silné a slabé stránky držení těla, pohybové koordinace, stability a na základě toho aplikuje správnou terapii, která je pro každého pacienta individuální.

Pacientovi se uleví od bolesti, napraví zlé držení těla a také se naučí, jak má správně používat své tělo i během běžného života. Tato metodika je vhodná hlavně při poúrazových a pooperačních stavech, chybném držení těla, skoliózách, ale ve velké míře se využívá i jako kompenzační nebo doplňkové cvičení u vrcholových sportovců a má svůj význam i v rámci prevence proti zraněním.

Čím dříve, tím lépe

Fyzioterapie využívá mnoho různých technik a metodik, které vedou k odstraňování bolesti kloubů, ale také učí, jak jim může člověk lehce předejít. Pokud patříte do skupiny lidí s těžkostmi pohybového aparátu, případně patříte k těm, u kterých je zvýšené riziko vzniku problémů s klouby (například kvůli sedavému zaměstnání, jednostranné zátěži kloubů v práci, …), neváhejte vyhledat pomoc u odborníka, protože zbytečné odkládání dávky „správného pohybu” vede jen ke zhoršování kondice a k nezdravému stavu.

První část článku Metody a techniky fyzioterapie proti bolestem kloubů najdete zde.


Líbil se Vám tento článek? Podělte se o něj!

Print Friendly, PDF & Email

Mohlo by Vás také zajímat