Ochrana osobních údajů

Uživatel předáním svých údajů na portálu mluvmeokloubech.cz dává ve smyslu zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů v platném znění bezvýhradný souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Provozovatel portálu má nárok na evidování těchto údajů po dobu neurčitou.

Uživatel, který poskytl své osobní údaje, odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, úplné, aktuální a pravdivé.

Přihlášením se k odběru novinek (newslettera), či poskytnutím údajů za dalšími účely (soutěž, diskusní příspěvek ve fóru, atd.), uživatel potvrzuje, že byl obeznámen s podmínkami zpracování svých osobních údajů, a že mu byly známy všechny potřebné informace podle zákona o ochraně osobních údajů, a to zejména jeho práva uvedené v § 28 zákona o ochraně osobních údajů.

Uživatel zároveň prohlašuje, že je obeznámen se skutečnostmi uvedenými v § 15 zákona č. 122/2013 CFU včetně poučení o svých právech ve smyslu § 28 cit. zákona.

Uživatel může kdykoliv na základě písemného projevu vůle odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.