Pravidla a podmínky diskusního fóra

Provozovatel portálu mluvmeokloubech.cz doporučuje uživatelům obeznámit se se zněním těchto pravidel tak, aby je svým jednáním neporušovali. Používáním diskuzního fóra vyjadřujete souhlas s uvedenými pravidly.

  • Používáním a přispíváním do diskuzního fóra dáváte provozovateli souhlas ke zveřejnění, správě a používání vašich příspěvků. Příspěvkem do fóra se rozumí text, případně jiná díla (např. fotografie, obrázky), která přispěvatel zveřejňuje spolu s textem. Zveřejnění ani vymazání příspěvků není vymahatelné.
  • Provozovatel neodpovídá za obsah a aktivity na fórech vytvářených uživateli.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo zasahovat do diskusí, obsahu příspěvků a mazat příspěvky bez udání důvodu.
  • Do diskuzního fóra je zakázáno přidávat příspěvky, které obsahují vulgarismy, výhrůžky a osobní útoky vůči jiným diskutujícím a třetím osobám; podněcují k potlačování základních práv a svobod, násilí, diskriminaci, k rasové, národnostní, etnické a náboženské nesnášenlivosti; stejně je zakázáno přidávat příspěvky, které obsahují osobní údaje o jiných osobách, jakýmkoli způsobem porušují zákony nebo navádějí na porušování zákonů České republiky, nesouvisí s předmětem fóra a tematického zaměření portálu mluvmeokloubech.cz, propagují léky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, případně propagují jakékoliv produkty a služby; příspěvky nesmí být v rozporu se zásadami morálky, nesmí být urážlivé, hanlivé a znevažovat účastníky fóra či osoby mimo fórum a třeba dbát o to, aby svým obsahem úmyslně či neúmyslně nepoškozovaly třetím osobám.
  • Porušování pravidel může vést k napomenutí či smazání diskusních příspěvků. Opakované porušování pravidel může mít za následek zablokování možnosti přispívat do fóra.
  • Pokud se domníváte, že některý z zveřejněných příspěvků porušuje pravidla, prosím sdělte nám tuto skutečnost na e-mailové adrese: info@mluvmeokloubech.cz
  • Obzvláště závažné jednání a opakované zveřejňování nevhodných, pravidla či zákony porušujících příspěvků budou řešeny individuálně, a to ve smyslu platných zákonů ČR.
  • V případě, že chcete smazat svůj příspěvek, kontaktujte provozovatele na e-mailové adrese: info@mluvmeokloubech.cz. Upozorňujeme však, že provozovatel není povinen smazat příspěvek nebo téma, které žádným způsobem neporušuje pravidla fóra.
  • Veškeré osobní údaje poskytnuté provozovateli za účelem využívání fóra podléhají zpracování ve smyslu pravidel o Ochraně osobních údajů.