Tělesná výchova nemusí být za trest

Dětští lékaři již několik let upozorňují na nedostatek pohybu dětí a mládeže. Masivním nástupem internetu a elektronické zábavy se děti posadili před monitory, televizory, vzali do rukou tablety a mobily. Dynamický virtuální život jim nahradil zdravý pohyb v parku a na hřištích. Takový trend je však velmi nebezpečný.

Máte děti? Pořádně s nimi zacvičte!

Touhou každého rodiče je, aby jeho dítě bylo zdravé a šťastné. Zdraví svých dětí víte ovlivnit i vy – buďte příkladem. Jezdíte na kole? Vymyslete si společný výlet. Plavete? Dejte si plavecké závody v jezeře. Běháte? Obujte si tenisky celá rodina a zaběhněte si v parku. Užijete si společně spoustu zábavy.

Pro zdravý vývoj pohybového aparátu člověka je potřebný pravidelný pohyb. Jen takto se může „testovat“ správnost všech funkcí kloubů, kostí, svalů, chrupavek. Pokud přivedete své děti k pravidelným sportovním aktivitám již v raném věku, sport si oblíbí a budou se mu pravidelně věnovat i v dospělosti. Takto položíte důležitý stavební kámen pro jejich trvalé zdraví.

Hyalfit

Láska ke sportu není vrozená. Musí se rozvíjet. Rodina, škola a přátelé dokážou vytvořit motivační prostředí pro vytváření pozitivního vztahu ke sportu a cvičení.

Povinný tělocvik pro všechny

Tělesná výchova je školní předmět – některé děti ho milují, jiné ne. Je však povinnou součástí vzdělávacího systému.

Myslíte si, že tělesná výchova je vyučovací předmět z posledního století? V tom případě se mýlíte. V pravěku byly tělesná cvičení přípravou k mnoha životním situacím – simulace lovu, rychlý běh a lezení, nebo házení kopím. V Egyptě se našlo množství artefaktů, které potvrzují důležitost tělesné výchovy v rámci edukace mládeže. Starověcí Řekové a Římané dbali na to, aby jejich žáci byli moudří i obratní. Antická kalokagatia je pro nás inspirativní dosud – ideál tělesné a duševní dokonalosti, harmonie těla a ducha. A kdo by neznal olympijské hry?

Otcem moderní tělovýchovné vědy koncem 19. století byl učitel anatomie Peter F. Lesgaft v Rusku. Položil základy tělovýchovy a požadoval, aby byla harmonická a uvědomělá. Už v té době tvrdil, že by žák měl cvičit jednu hodinu denně a dvakrát ročně absolvovat lékařskou prohlídku.

Mé dítě je simulant

Každý člověk je jedinečný. I mezi dětmi jsou velké rozdíly – některé jsou mimořádně sportovně nadané, jiné si vystačí s průměrným ohodnocením svých fyzických výkonů a některé jsou doslovně nešikovné.

Zejména ty z poslední jmenované skupiny vynakládají velké množství energie na to, aby se tělocviku „zbavili“. Vymýšlejí si různé důvody, proč nemohou cvičit. Je jen na vás, rodičích, jak přijmete jejich hru. Mějte však na paměti, že každá jedna omluvena hodina jim bude později chybět. Dětský organismus, stejně i organismus teenagerů, potřebuje dostatek pohybu pro posilování a zvyšování kondice.

V případě, že se tak děje častěji, hledejte důvod takového chování. Víte, jak probíhá jejich hodina tělocviku? Má vaše dítě strach? Nebo si jen hledá snadnou cestu, jak se ulít z vyučování? Zatímco podepíšete omluvenku, zkuste zjistit skutečnou příčinu absence na tělesné výchově. V každém případě jde o zdraví vašich dětí.

Pohyb ve škole

Učitelky a učitelé tělesné výchovy nejednou odhalili sportovní talenty, budoucích reprezentantů školy, města či země. Jejich vztah s dětmi je poněkud odlišný, což souvisí s dynamikou vyučovaného předmětu. Cílem tělesné výchovy je tělesný, osobnostní a sociální rozvoj dětí s důrazem na zdravý životní styl. Časová dotace je ve srovnání s jinými předměty nízká.

Tělesná výchova ve škole přispívá ke zlepšování tělesné zdatnosti a pomáhá dětem chápat pozitivní vliv pohybových aktivit na kvalitu života. Kromě toho formuje i dovednosti, týmového ducha a fair play vnímání, pěstuje ohleduplnost vůči ostatním lidem.

Rady na závěr:

  • Sportujte a buďte vzorem pro své děti. Takto nejsnáze vzbudíte jejich zájem o pohybové aktivity.
  • Tělesná výchova je absolutní minimum pohybu pro každé dítě. Dbejte o to, aby vaše děti měly dostatek dalších sportovních aktivit.
  • Pravidelná sportovní aktivita prospívá kloubům, kostem, chrupavkám a svalům.
  • Čím více pohybu, tím lepší kondice a méně bolestí pohybového aparátu.
  • Tělesná výchova na škole by měla být jen zlomkem pohybových a sportovních aktivit vašich dětí. Sportujte společně, nebo je přihlaste na různé sportovní kroužky podle jejich zájmu.

 

Ilustrační obrázek: en.wikipedia.org

Líbil se Vám tento článek? Podělte se o něj!

Print Friendly, PDF & Email

Mohlo by Vás také zajímat