Jak se zotavuje po úrazech

Víte, že nejvíce úrazů se stává doma? Proč je to tak? Jakmile se pohybujeme ve známém prostředí, polevíme z ostražitosti a koncentrace. Příroda nás vybavila mnohými varovnými senzory, které doma automaticky „vypneme“, protože se tam cítíme bezpečně.

Spektrum měst a příčin vzniku úrazů je vskutku obrovské – dá se říci, že jakékoli činnosti prováděné člověkem na jakémkoliv místě mohou způsobit úraz. Speciální kategorií jsou tzv. pracovní úrazy, které vznikají během plnění pracovních povinností zaměstnance. Tato oblast je mimořádně komplikovaná a rozsáhlá, proto existuje komplexní pracovně-právní systém pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Co je to vůbec úraz?

Úraz, nebo jinak řečeno trauma, představuje náhle poškození organismu. Způsobují ho různé vnější vlivy – biologické, chemické nebo fyzikální. Lékařský obor, který se zabývá následky úrazů, se nazývá traumatologie.

V závislosti na druhu úrazu může být míra poškození organismu různá, a tak i způsob léčby může mít různé formy. Obecně lze rozdělit léčení pohybového aparátu na konzervativní a operativní.

Mezi konzervativní se řadí například léčení pomocí dobře známých obvazů, repozice (napravení, resp. Uvedení vysunuté části těla do správné polohy), léčení pomocí léčiv nebo také rehabilitace a manipulační cvičení, pod kterými rozumíme nejen klasické cvičení, ale i masáže, hydroterapii apod.

Operativní léčení probíhají v lokální nebo celkové anestezii a jde o různé zákroky ať už vrozených nebo nabytých nedostatků. Řeší se jimi takové problémy, jako jsou hnisavé záněty kloubů, nadměrná pohyblivost kloubů či navrácení pohyblivosti kloubu.

Rekonvalescence

Zdravý organismus má silnou regenerační schopnost. Při menších úrazech často není nutný externí zásah, je však důležité, aby úroveň poškození zhodnotil lékař. Větší úrazy si někdy vyžádají i chirurgický zásah či pobyt v nemocnici.

Proces zotavování se po nemoci nebo úrazu je totéž, jak těžko vyslovitelné slovo rekonvalescence. Rekonvalescent je tedy člověk, který se léčí z následků úrazu.

Průběh léčby

Během lékařské prohlídky stanoví ošetřující lékař diagnózu. Následuje stanovení postupu léčby. Zároveň předběžně určí i délku a místo léčby podle rozsahu a závažnosti poškození. Některé poúrazové stavy se vyléčí rychle, jiné potřebují dostatečně dlouhý čas na regeneraci tkání. Léčba pacienta postiženého úrazem zahrnuje komplex aktivit v rámci různých lékařských oborů – v závislosti na povaze úrazu.

Pro pacienta je to náročné období, kdy se musí vyzbrojit velkou dávkou trpělivosti, disciplíny a i optimismem. Psychický stav výrazně ovlivňuje průběh a trvání léčby. Je třeba počítat s tím, že s přibývajícím věkem se prodlužuje doba rekonvalescence. V každém případě je ideální, pokud pacient cítí podporu od svých blízkých a rodiny.

Součástí mnoha léčebných procesů je rehabilitace a fyzioterapie, ať už formou speciálních cvičení, masáží, terapeutických procedur s využitím fyzikálně-mechanických specializovaných přístrojů a podobně. Některé bývají bolestivé a nepříjemné.

Cíl celkové léčby je jednoznačný: dostat pacienta do stavu před úrazem v maximální možné míře.

Životospráva jako součást rekonvalescence

Ošetřující lékař v rámci celkového posouzení rozsahu poškození a určení léčby může dát i různé tipy pro změnu životosprávy. Například při úrazech pohybového aparátu dochází k zásadnímu omezení mobility postiženého, ​​což má vliv na výdej energie. V těchto případech je třeba snížit příjem energie a odlehčit „jídelníček“, aby během léčby nedošlo k nechtěnému nárůstu hmotnosti pacienta.

Už sám Hippokrates věděl, že „ne lékař, ale vlastní tělo léčí nemoc“. Pro proces hojení potřebuje organismus nejen určitý čas, ale i nejlepší možné podmínky, jejichž součástí je i strava. Pravidelný příjem malých porcí jídel s důrazem na vysoký podíl zeleniny a ovoce je pozitivním přínosem pro celý průběh léčby. Pokud je organismus podpořen adekvátní stravou a dostatečným pitným režimem, může proces rekonvalescence probíhat rychleji a efektivněji.

Zajímavost na závěr

Naše tělo je schopno vytvářet plnohodnotné tkaninové náhrady pro kosti, sliznice a vaziva. Při poškozeních jiných tkání vznikají jizvy. Zásadním požadavkem pro nekomplikované hojení ran je dobré prokrvení tkáně v okolí rány.

Málokteré zdravotní postižení mají takovou širokou škálu okolností a míst vzniku jako úrazy. Vzděláváním obyvatelstva s cílem snížení úrazovosti lze mnoha úrazům předcházet a jejich počet a závažnost snižovat.

Dobré rady:

  • Zvyšte svou pozornost při provádění rizikových aktivit, kde je zvýšená pravděpodobnost vzniku úrazu. Opatrnosti není nikdy dost!
  • Po úrazu vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. To, co se jeví jako zanedbatelná drobnost, se může v krátké době zbytečně zkomplikovat.
  • Dodržujte pokyny lékaře, zkrátíte si tak čas rekonvalescence.
  • Upravte svou životosprávu s ohledem na aktuální potřeby organismu. Výživové doplňky pomáhají při regeneraci poškozených tkání.
  • Pohybová aktivita, pokud je to možné, je také součástí léčebného procesu.
  • Trpělivost a optimismus – nezbytní pomocníci při léčbě.
  • Myslete na úrazové pojištění.

 

Zdroj obrázku: pixabay.com

Líbil se Vám tento článek? Podělte se o něj!

Print Friendly, PDF & Email

Mohlo by Vás také zajímat