Co je to kloub? Z čeho se skládá?

Desítky kloubů v lidském těle zabezpečují plynulý pohyb při všech činnostech. Je úplně jedno, jestli hrajete tenis, zacházíte s kladivem nebo vařečkou, chodíte či běžíte. Bez kloubů byste tyto pohyby nemohli dělat.

Co je to vlastně kloub?

Definice říká, že kloub je pohyblivé spojení dvou nebo více kostí. Jak vidno, i samotné definice kloubu v sobě zahrnuje jeho hlavní funkci – pohyb. Kloub vytváří kloubní hlavice a kloubní jamka, jejich plochy jsou pokryty chrupavkou a pro lepší klouzání vylučují kloubní maz. Díky kloubům je možný pohyb kostí kolem jedné nebo více os.

Mechaniku pohybu lidského těla vytváří několik kloubů najednou. Zkuste si představit, kolik kloubů zapojujete do činnosti při mytí zubů. Nebo při vstávání ze židle.

Hyalfit

Spolu s kostrou a svaly tvoří klouby komplexní systém, díky kterému se hýbeme.

Z čeho se kloub skládá?

Kloubní pouzdro uzavírá kloub a ohraničuje jeho pohyb

Spojuje kosti po obvodu jejich styčných ploch. Kloubní pouzdro poskytuje kloubu ochranu a zároveň i dostatečný prostor pro pohyb. Je složeno ze dvou vrstev:

  • fibrózní vrstva – je to vnější vazivová vrstva, která je složena především z kolagenových vláken. Její úloha je stabilizace a zpevnění kloubu.
  • synoviální vrstva – nebo tzv. membrána je vnitřní vrstva pouzdra složená z řídkého vaziva, které je pokryto synoviálními buňkami. Má výbornou regenerační schopnost. Jejím úkolem je zásobování kloubu vazkou tekutinou (synovii) pro výživu chrupavky a snížení tření při pohybu kloubu. Zároveň udržuje pružnost chrupavky a tlumí nárazy. Hlavní složkou synoviální tekutiny je kyselina hyaluronová.
Kloubní vazy chrání kloub proti poškození byť i při prudkém pohybu

Slouží na ochranu před nevhodnými nebo prudkými pohyby kloubů, které by vedly k poškození. Zesilují kloubní pouzdra – jako vazy, úpony nebo začátky svalů upnuté do fibrózní vrstvy pouzdra.

Kloubní chrupavka pokrývá třecí plochy kloubu

Pokrývá dotykové plochy kloubů a přesně kopíruje konce kostí. Je pružná, není rovnoměrně silná. Tloušťka chrupavky závisí od zatížení kloubu – při velkých kloubech může mít až 6 mm.

V mládí je chrupavka jemná a hladká. Postupem času vysychá, deformuje se a odlučuje.

Tkáň chrupavky je složeno z chrupavčitých buněk, mezibuněčné hmoty a elastických a kolagenových vláken.

InfografiukaHyalfitKLB_CZ

Různé klouby, různé pohyby

Více než 200 kloubů v lidském těle dokáže svými kombinacemi provádět neuvěřitelné množství pohybů. Nicméně jednotlivé klouby jsou „naprogramované“ pouze na určitý druh pohybu, například ohnutí a natažení, přitažení a odtažení, nebo otáčení a kroužení.

Pohyb je determinován velikostí a tvarem kloubu, kloubním pouzdrem, svaly v okolí kloubu, ale i pohlavím a věkem. Věděli jste, že ženy mají větší rozsah pohyblivosti než muži? Určitě jste si někdy všimli, jaké ohebné jsou děti. Čím je člověk starší, tím se zmenšuje jeho pohyblivost, protože elasticita vaziva se snižuje.

Zjednodušeně bychom mohli říci, že čím více směrů a pohybu kloub umožňuje, tím je slabší a zranitelnější. Například koleno je velmi silné, ale má omezený pohyb. Opačným příkladem je velmi ohebné rameno, které se mnohem snadněji vyklube nebo vyvrtne.

Jak můžeme vidět, klouby lidského těla jsou jako kolečka hodin, které do sebe zapadají. Pokud se poškodí jedna část, ohrožen je celý systém. Proto netřeba podceňovat prevenci poškození kloubů aktivitou a sportem, ale i relaxací či správnými výživovými doplňky.

Hyalfit

Líbil se Vám tento článek? Podělte se o něj!

Print Friendly, PDF & Email

Mohlo by Vás také zajímat